נהלי עולם המים לקורס מים פתוחים בשיטת WEST

  • בית
  • נהלי עולם המים לקורס מים פתוחים בשיטת WEST

לקוח/ה יקר/ה,

אנו מברכים אותך על הצטרפותך למשפחת "עולם המים"- קורס מים פתוחים בשיטת WEST

קורס מים פתוחים

קורס של פעם בשבוע 4 מפגשים בו רוכשים כלים לשחיה בים.

בתום הקורס אנחנו מאפשרים וממליצים לכל שחיין להצטרף לקבוצת אימון הממשיכה לשחות בים לאורך כל חודשי השנה. הנך מחויב למשך כל תקופת הקורס.

תנאי קבלה

שחיה של 700 פחות מטר ברצף בסגנון חתירה.

במידה ולא תימצא מתאים לקורס, תוכל להשתלב בקורס WEST בבריכה או בשיעורים פרטיים שיכינו אותך לרמת השחיה הנדרשת על מנת לשחות בים.

השחייה בים מתבצעת עם מצוף סימון – חובה לרכוש טרם ההצטרפות לקורס סרטון הסבר על חשיבות מצוף סימון

אימוני הים מותאמים לתנאי הים ומזג האוויר המשתנים/ במקרים נדרשים מועבר השיעור למועד חלופי. 

לא מבוצעים קיזוזים/זיכויים עבור שיעורים שלא הגעת.

גביית תשלום

יבוצע תשלום מלא על כל הקורס טרם תחילת הקורס.

ביטול עסקה

ביטול עסקה והחזר כספי יתאפשר עד 14 ימים מיום העסקה ועד שבוע לפני תחילת הפעילות.

עולם המים אינו מתחייב בשיעוריו על מדריך ספציפי. במידה ומדריך חולה / נעדר, אנחנו דואגים למחליף והשיעור מתקיים כרגיל.

כללי

אני החתום מטה מאשר כי המטופל בריא וכשיר לפעילות ספורטיבית ומתחיב לדווח לעולם המים על כל שינוי בריאותי.

השחייה בים באחריותי הבלעדית וידוע לי כי החברה המארגנת והמאמנים או כל גוף אחר לרבות עולם המים של אורי סלע, לא ישאו בכל אחריות לנזק כלשהו שיגרם לי לרבות נזקי גוף ו/או נפש שיגרמו לי בים במהלכו או אחריו ואף לא בגין אובדן ציוד כלשהוא וכי אין ולא יהיו לי כל טענות ו/או תביעות מכל סוג שהוא כלפי החברה ו/או מי מטעמם בגין כל נזק שיגרם לי ו/או לרכושי.

אני מודע לעובדה שאימוני הים מתקיימים בחופים שאינם מוכרזים וללא נוכחות מציל וכי הם בדרגת סיכון גבוהה

חובה לחתום על הצהרת הבריאות המצורפת כאן >> (ללא חתימה לא ניתן להצטרף לקורס /לקבוצת האימון)

בקבלת מייל זה הנכם מאשרים את הנהלים ללא חתימתכם.