עירית רוטשילד – מאמנת שחייה

עירית רוטשילד - מדריכת שחייה

עירת רוטשילד מאמנת שחייה 

gעירית רוטשילד - מאמנת שחייה