שווה בדיקה: שחיית פעוטות

  • בית
  • שווה בדיקה: שחיית פעוטות
מתוך "תוכנית חסכון" בערוץ 2, מנחם הורביץ בפינתו "שווה בדיקה" מתעניין ביתרונות של חוג שחיית פעוטות