mynet נתניה: מיצג אנושי של דגל ישראל במים

  • בית
  • mynet נתניה: מיצג אנושי של דגל ישראל במים

69 שחיינים מכל הארץ יצרו מיצג אנושי ומרגש של דגל ישראל בחוף הצוק בתל אביב, במיזם של עולם המים וחברת ספידו

mynet: שחיינים יצרו במים את דגל ישראל

אל הכתבה באתר mynet >>