הארץ: מקפריסין לישראל, דרך הים, בשחייה!

  • בית
  • הארץ: מקפריסין לישראל, דרך הים, בשחייה!

 

 

 

שחייה מקפריסין לישראל עיתון הארץ