הידרותרפיה

מדיניות קופות החולים לקבלת טיפולי הידרותרפיה

קופת החוליםמדיניות
הידרותרפיה בקופת חולים מאוחדתטיפול הידרותרפיה דרך קופ"ח מאוחדת:

* ניתן לקבוע טיפולים רק לאחר הצגת התחייבות שתועבר דרך מייל או פקס

* מספר הטיפולים להם המטופל זכאי נקבע ע"י קופת החולים.

* טיפול ראשון הינו עם מנהל מקצועי של תחום ההידרותרפיה וייעשה במים. למפגש זה, עליכם להביא מסמכים רפואיים רלוונטיים (לדוגמא: צילום CT, MRI). שאר הטיפולים ייקבעו לאחר הבדיקה הראשונית עם אחד ההידרותרפיסטים שלנו.

* המטופל יקבל רשימת טיפולים עתידיים.

* במידה והמטופל יאלץ לבטל את אחד הטיפולים, יש להודיע לקבלה 24 שעות מראש על אי הופעה.

* יש לשים לב לתוקף ההתחייבות - לא ניתן לקבוע טיפולים מחוץ לטווח התאריכים של ההתחייבות.
הידרותרפיה בקופת חולים לאומיתטיפול הידרותרפיה דרך קופ"ח לאומית:

* ניתן לקבוע טיפולים רק לאחר הצגת התחייבות שתועבר באמצעות מייל או פקס.

* מספר הטיפולים להם המטופל זכאי נקבע ע"י קופת החולים.

* טיפול ראשון הינו עם מנהל מקצועי של תחום ההידרותרפיה וייעשה במים. למפגש זה, עליכם להביא מסמכים רפואיים רלוונטיים (לדוגמא: צילום CT, MRI). שאר הטיפולים ייקבעו לאחר הבדיקה הראשונית עם אחד ההידרותרפיסטים שלנו.

* המטופל יקבל רשימת טיפולים עתידיים.

* במידה והמטופל יאלץ לבטל את אחד הטיפולים, יש להודיע לקבלה 24 שעות מראש על אי הופעה.

* יש לשים לב לתוקף ההתחייבות, לא ניתן לקבוע טיפולים מחוץ לטווח התאריכים של ההתחייבות.